menu icon menu icon

Hygyrchedd

 

Nid oes gan y wefan ddatganiad hygyrchedd ar wahân. Mae hyn oherwydd ein bod wedi llunio FitforWork.org i fod mor hygyrch a hawdd ei defnyddio â phosibl i bob defnyddiwr.

Cydweddu â mathau eraill o feddalwedd

Dylai FitforWork.org gydweddu â fersiynau diweddar o’r darllenwyr sgrin canlynol:

  • Jaws
  • ZoomText
  • NVDA
  • VoiceOver
  • Window Eyes
  • Supernova screen readers
  • Magicetc

Dylai’r wefan gydweddu hefyd â:

chwyddhadur sgrin system weithredu sylfaenol

meddalwedd adnabod lleferydd, e.e. Dragon Naturally Speaking

pecynnau lleferydd system weithredu

Cymorth

Gallwch gael canllawiau gan y BBC ar (yn Saesneg yn Unig):

 

 

Gadael adborth

Cysylltwch â ni os ydych chi’n cael trafferth defnyddio FitforWork.org – bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau.