menu icon menu icon

Astudiaeth Achos

  • Stori’r gweithiwr Roedd Maria*, Gwerthwr ym myd peirianyddiaeth yn Marshall Tufflex, cwmni sy’n cynhyrchu ceblau yn Hastings, wedi bod o’r gwaith am fwy 4 wythnos pan awgrymodd ei chyflogwr ei…

    Read More
  • Stori’r gweithiwr Roedd cyswllt rheolaidd gan ei rheolwr achos Ffit i Weithio wedi helpu Jane* i ddychwelyd yn lwyddiannus i’r gweithle wedi iddi gael amser i ffwrdd oherwydd straen. Mae…

    Read More
  • Stori’r gweithiwr Roedd myeloma amryfal, math o ganser mêr yr esgyrn, ynghyd â phoen dwys yn y glun a’r cefn, iselder a straen, yn golygu bod Tanya yn absennol o‘i…

    Read More
  • Stori cyflogai O ganlyniad i chwyddiant poenus yn ei phen-glin, nid oedd Lisa* yn gallu gweithio ac roedd rhaid iddi aros adref o’r gwaith. Fe helpodd Ffit i Weithio hi…

    Read More
  • Hanes y gweithiwr Cefnogodd Ffit i Weithio Julie* pan oedd yn rhaid iddi gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd poen difrifol yn ei chyhyrau.  Rhoddwyd hyder iddi siarad gyda’i…

    Read More