menu icon menu icon

Amdanom Ni

Mae Ffit i Weithio yn llinell gymorth ar gyfer meddygon teulu, cyflogwyr a chyflogeion i helpu’r rhai sydd mewn gwaith â chyflyrau iechyd neu sydd i ffwrdd yn sâl.

Beth yw Ffit i Weithio?

Mae Ffit i Weithio yn fenter a ariennir gan y Llywodraeth. Gall y cyhoedd ei ddefnyddio am ddim.

Mae Ffit i Weithio wedi’i gynllunio i gefnogi pobl sy’n gweithio â chyflyrau iechyd a helpu ag absenoldeb oherwydd salwch. Mae bod mewn gwaith yn gyfraniad pwysig i iechyd da. Po hwyaf y bydd rhywun i ffwrdd yn sâl, po anoddaf y bydd  iddynt ddychwelyd i’r gwaith. Mae ymchwil yn awgrymu y gall bod yn ddi-waith am gyfnodau hir fod yn niweidiol i les cymdeithasol ac ariannol, ac iechyd.

 

cross

Beth mae Ffit i Weithio yn ei olygu?

Mae Ffit i Weithio yn cynnig cyngor iechyd cysylltiedig â gwaith, arbenigol a diduedd, am ddim. Gall unrhyw un sy’n chwilio am gyfarwyddyd ynghylch materion iechyd sy’n gysylltiedig â gwaith ffonio’r llinell gyngor dros y ffôn am ddim ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg), e-bostio cwestiwn, cymryd rhan mewn sgwrs fyw neu bori drwy’r adnoddau ar-lein.

Mae Ffit i Weithio wedi’i gynllunio i weithio ochr yn ochr â pholisïau presennol gwasanaethau iechyd galwedigaethol a pholisïau cyflogwyr ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch


Pwy sy’n cyflenwi Ffit i Weithio?

Mae Ffit i Weithio yn cael ei gyflenwi yng Nghymru a Lloegr gan Health Management Ltd ac yn yr Alban gan Lywodraeth yr Alban. Yn yr Alban, gelwir y gwasanaeth yn Fit for Work Scotland.

 

ladder

 

 

Gallwch dderbyn diweddariadau trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr.