menu icon menu icon

September 2017

  • Yn llyfr Charles Dickens, mae David Copperfield, Mr Micawber’n taro ar wirionedd sylfaenol. Mae’n dweud: “Incwm blynyddol ugain punt, gwariant blynyddol un deg naw[punt] un deg naw [swllt] a chwe…

    Darllen mwy
  • Yn draddodiadol mae dynion wedi cael eu hystyried fel yr enillwyr incwm; y rhai y credir mai nhw yw’r mwyaf galluog i lywio heriau a chystadleuaeth y gweithle. Ond mae…

    Darllen mwy