menu icon menu icon

May 2017

  • Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae problemau iechyd meddwl yn ofid cynyddol. Maent yn gymhleth ac amrywiol a gall y sbectrwm o gyflyrau iechyd meddwl amrywio o gyflyrau meddyliol…

    Darllen mwy
  • Mae insomnia, anhwylder cwsg, yn effeithio tuag un person ymhob tri a gall arddangos ei hun mewn ffyrdd gwahanol: anhawster mynd i gysgu; mynd i gysgu’n rhwydd iawn ond deffro/dihuno…

    Darllen mwy