menu icon menu icon

March 2017

  • Amcangyfrifwyd bod 0.2 y cant o’r boblogaeth yn dioddef gan  bennau tost clwstwr ac mae’r mwyafrif yn datblygu symptomau yn eu 30au a 40au. Mae dynion dairgwaith yn fwy tebygol…

    Darllen mwy
  • Mae smygu’n lladd – rydym i gyd yn gwybod hynny ac mae’r nifer o bobl sy’n smygu yn y DU wedi gostwng yn gyflym o 51 y cant yn 1974…

    Darllen mwy