menu icon menu icon

September 2015

 • Mae dyfarniad newydd gan Lys Cyfiawnder Ewrop wedi pennu bod yn rhaid i deithiau a gyflawnir gan weithwyr teithiol fel amser yn gweithio, yn hytrach nag amser cymudo. Mae hynny’n…

  Darllen mwy
 • Yn ôl ystadegau’r llywodraeth, mae rhai dros 50 ar hyn o bryd yn gyfrifol am 27% o’r gweithlu – ac erbyn 2020 rhagwelir y bydd hyn yn codi i draean….

  Darllen mwy
 • Mae’r gweithle yn dylanwadu’n uniongyrchol ar les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflogeion ac yn cynnig lleoliad delfrydol i gefnogi hyrwyddo iechyd. Mae cyflogwyr yn cydnabod yn gynyddol bod ganddynt rwymedigaeth…

  Darllen mwy
 • gan Kate Pieroudis, Rheolwraig Dychwelyd i’r Gwaith, Cymdeithas Strôc Cymru Rydym i gyd yn gwybod y gall gweithio goramser fod yn anodd. Gallai fygwth eich iechyd hefyd – mae astudiaeth…

  Darllen mwy
 • Mae effeithiau ariannol a gweithredol absenoldeb salwch yn sylweddol, yn arbennig i sefydliadau bach. Yn ôl ymchwil yn 2013 gan Price Waterhouse Coopers, mae cost flynyddol absenoldeb salwch wedi codi…

  Darllen mwy
 • Mae rhai pobl yn dal i ganfod bod straen yn y gweithle’n broblem i gyflogeion. Er ei fod o werth mawr i annog cyflogeion i wella’u cyflwr cyffredinol eu hunain…

  Darllen mwy
 • O heddiw ymlaen, bydd cyflogwyr ar draws Cymru a Lloegr yn gallu cynnig atgyfeirio at Ffit i Weithio i’w cyflogeion. Yn ôl ymchwil newydd, mae 74% o gyflogwyr a 63%…

  Darllen mwy
 • Mae anafiadau megis esgyrn wedi’u torri, ysigiadau cyhyrau neu doriadau’n rhywbeth rydym yn eu cysylltu’n aml â bod yn iau – ymddengys fod plant yn llawer mwy tebygol o dorri…

  Darllen mwy
 • Mae ‘safonau rheoli’ yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gyfer straen cysylltiedig â gwaith yn diffinio diwylliant sefydliadau sy’n rheoli straen cysylltiedig â gwaith yn effeithiol. Mae’r chwe safon…

  Darllen mwy