menu icon menu icon

July 2015

 • Amcangyfrifir bod 21 miliwn o oedolion yn y DU yn dioddef gan o leiaf un alergedd. Gall rhai o’r rhain fod yn ysgafn, megis clefyd y gwair, a gall rhai…

  Darllen mwy
 • Mae Sglerosis ymledol (MS) yn gyflwr niwrolegol cronig y gwneir diagnosis amdano’n aml rhwng yr oedrannau 20 a 50 (h.y. y prif flynyddoedd gweithio) ac mae’n un o’r achosion mwyaf…

  Darllen mwy
 • Erbyn hyn mae gwasanaeth cymorth newydd, a gynllunir i helpu gweithwyr sy’n wynebu absenoldeb hirdymor oherwydd salwch i ddychwelyd i’r gwaith yn gyflymach, ar gael ledled Lloegr gyfan. Bydd y…

  Darllen mwy
 • Yn aml rydym yn clywed am y problemau y gall absenoldeb salwch hirdymor eu hachosi i gyflogeion a chyflogwyr fel ei gilydd. Ar gyfer cyflogeion, gall yr effaith seicolegol o…

  Darllen mwy
 • Mae HIV (Feirws Imiwnoddiffygiant Dynol) yn gwanhau system imiwnedd y corff a gall gynyddu at AIDS (Syndrom Diffyg Imiwnedd Caffaeledig), sy’n ymyrryd â’r system imiwnedd ac yn gwneud i bobl…

  Darllen mwy
 • Yn 2013, costiodd absenoldeb salwch tua £29 biliwn i gyflogwyr yn y Deyrnas Unedig. Cymerodd gweithwyr yn y Deyrnas Unedig gyfartaledd o 9.1 o ddyddiau salwch yn 2013, sy’n uwch…

  Darllen mwy
 • Gellir defnyddio sgrinio iechyd (neu ‘asesiad ffordd o fyw’) i helpu nodi ffactorau risg posibl ar gyfer problemau iechyd yn y dyfodol a meysydd i ganolbwyntio arnynt er mwyn optimeiddio…

  Darllen mwy
 • Erbyn hyn, mae ein bywydau gwaith yn llawer prysurach a chyflymach nag erioed o’r blaen. Amcangyfrifir bod straen a phryder cysylltiedig â’r gwaith yr ail broblem iechyd galwedigaethol fwyaf yn…

  Darllen mwy