menu icon menu icon

Gall cyngor iechyd galwedigaethol fod o fudd wrth gynorthwyo unigolion i reoli eu cyflwr iechyd yn y cartref ac yn y gwaith, a gall gefnogi dychwelyd i’r gwaith yn gyflymach ar ôl absenoldeb oherwydd salwch.

Gall Ffit i Weithio helpu i ategu’r cyngor mae gweithiwr yn ei gael gan ddarparwr iechyd galwedigaethol ei gyflogwr neu drwy ei yswiriant preifat ei hun. Gellir ei ddefnyddio hefyd i ategu polisïau a gweithdrefnau cyflogwyr ar gyfer absenoldeb oherwydd salwch.

desk_badge

Mae Ffit i Weithio yn cynnig cyngor arbenigol a diduedd am ddim i unrhyw un sy’n chwilio am help gyda materion yn ymwneud ag iechyd a gwaith. Gallwch bori trwy ein hadnoddau ar-lein, sgwrsio ar-lein â chynghorydd arbenigol, e-bostio cwestiwn neu ffonio ein llinell gyngor am ddim ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg).

 


  • Mae llawer o ardaloedd yn y DU yn dianc rhag gaeafau eithriadol o oer diolch i’r gwyntoedd jetlif ac Iwerydd sydd yn fwy tebygol o greu hinsoddau cynhesach, gwlypach, felly…

    Darllen mwy